2023-2024 PROGRAM

 

 

 

Yunus Emre Divanı ve Açılımı
“Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm.” Diyen Yunus’umuzun insan olmaya dair hikmetli sözlerinin derinliğine dalmaya ne dersiniz?

 

 

Yahudilik, Hristiyanlik ve İslama genel bir giriş ve temel kavramlar.
Tarihsel süreç,kutsal metinler ve tefsirler.
Temel inançlar ve ibadet şekilleri.
Bayramlar ve özel günler.
Din adamlari.
Mezhepler ve mezheplerin oluşum sürecinde sosyal,siyasal ve ekonomik faktörler.
Modern dünyada tek tanrılı inançların durumu.